Beoordeling

Input en output

De beoordelingstrajecten zorgen voor afspraken over wat een organisatie wil bereiken, waar de medewerker aan kan bijdragen en andersom. Een waardevolle module voor organisaties die het proces van beoordelen willen uniformiseren, verhelderen of versterken.

Traject evalueren

Medewerkers zijn soms wat kritisch over het beoordelingsgesprek en -traject. Verloopt het eerlijk en objectief? In deze module geven de medewerkers hun feedback op het proces van de beoordeling.

Een goed beoordelingsgesprek

Enkele onderwerpen uit de module:

  • Afspraken nakomen
  • Ruimte voor dialoog
  • Resultaat