Tevredenheid

Peilstok

Deze module is een quickscan van de tevredenheid op de hoofdthema’s uit het medewerkertevredenheids-onderzoek (MTO).

Verkort MTO

Deze module is bedoeld om de resultaten te meten van uw verbeteracties en geeft op een snelle manier inzicht in de tevredenheid in uw organisatie.

Hoofdthema’s

Een greep uit de thema’s:

  • Samenwerking
  • Leiderschap
  • Communicatie